Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2014 09:26

(Tặng trung đoàn 754 bộ đội địa phương Sơn La)

Chúng tôi lính trung đoàn
Con em nhân dân các dân tộc Sơn La
Ra đời trong những ngày "bão táp phong ba"
Cả nước sục sôi dựng xây, giữ chủ quyền đất nước
Năm năm quãng thời gian không lớn
Đoạn đường đi chưa dài
Nhưng quân số Trung đoàn lớn mạnh gấp hai
Gấp ba, gấp bốn...
Chi viện cho phía trước
Các tỉnh Hà Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu
Mặt trận 379 tuyến đầu
Những con người biết yêu, biết ghét
Trung đoàn chúng tôi ca chung bài hát
"Vì nhân dân quên mình"
Tuy còn nhiều người chưa nói sõi tiếng Kinh
Chỉ quen tiếng Thái, H'mông, Mường, Dao, Xinh Mun, Khơ Mú...
Hội tụ về đây đứng chung đội ngũ
754 - phiên hiệu trung đoàn
Chúng tôi hành quân qua bản, qua làng
Có nghĩa Đảng, tình Dân chở che nâng bước
Quần áo mặc, miếng cơm, ngụm nước
Súng đạn bên mình có công sức Đảng, Dân
Đường chúng tôi đi còn lắm gian truân
Chúng tôi hiểu
Chúng tôi tin
Cả Trung đoàn vào trận...


Sơn La 17-2-1984
Nguồn: Quê hương Bác đã về thăm (thơ), Trần Vương Luyện, NXB Văn hoá dân tộc, 2000