Xuân đã về đây khắp nẽo đường
Xuân về thơm ngát ý lan hương
Tha phương gởi chút tình nhung nhớ
Gỏi chút tâm tình đến cố hương
Cung chúc tân xuân muôn hạnh phúc
Vui xuân đón những dóa hoa hường
Hồn quê ngây ngất bình minh dịu
Phơ phất đầu làng...Gío bốn phương.

               Hoa Anh Đào

Thương nào hơn cái thương thầm
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương...
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenthuy_qs/