Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2021 19:20

Tim lại nhói
Nước mắt rơi
Đau...
Đau như ngày nghe tin cha mất
Lại giấu buồn vào tóc
Thản nhiên lội ngược dòng đời
...
Thản nhiên
Lội ngược dòng đời


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009