21/10/2021 17:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thản nhiên

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2021 19:20

 

Tim lại nhói
Nước mắt rơi
Đau...
Đau như ngày nghe tin cha mất
Lại giấu buồn vào tóc
Thản nhiên lội ngược dòng đời
...
Thản nhiên
Lội ngược dòng đời
Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Thản nhiên