Cảm ơn anh có lời thương nhắn nhủ
Ân tình này xin giữ mãi không quên
Giữa chông gai xương rồng gai vẫn hẹn
Cùng núi sông mây nước chuyện cuộc đời

Ở nơi đây xương rồng gai vẫn đợi
Giữa trưa hè... mưa tới để yêu thương
Giữa núi sông tình bốn phương thắm đượm
Hỏi sao trời ta mượn một vần thơ

Hoa xương rồng vẫn nở giữa tròi mơ
Cùng sông núi gửi hẹn hò mây nước
Thi nhân ơi hảy cùng ta sánh bước
Đời vốn buồn quên được hảy dùm quên.