Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 29/09/2019 09:27 bởi hongha83
Trần Huyền Ân (1937-) là nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, tên thật là Trần Sỹ Huệ, quê làng Vân Hoà, tổng Sơn Xuân, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên.

Tác phẩm:
- Thuyền giấy (thơ, NXB Bách Khoa, 1967)
- Năm năm dòng sông thơ (tập thơ, tự xuất bản, 1973)
- Lời trên lá (thơ, NXB Trẻ, 1997)
- Rừng cao (thơ, NXB Thanh niên, 2007)