Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 14/01/2021 18:44, số lượt xem: 190
Nhóm gồm nhiều bài thơ Haiku của "Hachi Koto"
Chủ yếu là về thiên nhiên thơ mộng và cảm xúc vốn có.