Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thái Linh vào 11/03/2008 04:29

.mỗi người là vụ án?
mỗi người chôn sống một chân mây?


.con sông
       địa chỉ
              kì cùng…


.nguy hiểm chết người: sống
xưa nay từ sống mấy ai về?


.sám hối xám 30 năm
       mỗi người là một thảm án
       mỗi người chôn sống một chân mây.


.hoàn tất cái mình
trong
    khói nhân sinh?


.khi cây khóc hết lá
ngày khóc hết khóc
tôi về


.càng chết tôi càng - bất tử
eo ôi?
chết vẫn không yên?


.tôi đã cậm cạch hành tinh quốc ngữ thế đấy?
sấu nẻo bây giờ quyết án tôi đi


.tôi viết
       những gì tôi chửa biết
những gì
         quốc nhuốc
                   b
                     u
                       ộ
                         c
                           ta im


.sáng tạo là một hành vi tổng lực và bất ngờ? cả cái jái cũng tham gia sáng tạo: lời Trần Dần hồi Nhất Định Thắng.


.ai?
ai sửa sang cầu Tràng Tiền - quốc ngữ?
đò phà
    cách dách
               mọi sang sông


.cô gì đêm ấy…bỏ chồng chưa?


.chết đi - tôi vẫn mất ngủ?


.khi cây khóc hết lá
trời chẳng lên đèn
thành phố trổ sao đen?


.không chơi bời
                     xả
                         lá?

chỗ nào
        lã chã - lá…thì
                             chơi?


.khinh
       đứa chơi - bời?
       thích - chịu
                       chơi?


.tù mù mịt luân hồi
tôi vẫn lạc quan - mưa
ở một trung tâm - đau người?
- Anh đau ở chỗ nào?
- Đau ở trung tâm - đau người?


.không gì mất nước
       bằng
một nước mất chiêm bao


.đánh thức một người mơ là một hành động giết người?


.tôi đi vào sẩm bóng
mọi cái gì sâm sẩm mộng tôi hơn


.thế là tôi vẫn lạc quan đen
đâu phải tôi bôi đêm đen
vào ánh sáng mọi điện đèn…?


.Phóng viên: Công chúng đang tò mò trong không dưới 30 tác phẩm nằm, Tư Mã? Dò gì? Dò cái mạch-chống?
Tư Mã Gãy: Khổ thân công chúng hệ tưởng í? Họ vịt nhồi những định kiến hệ tưởng nhồi? Họ tìm một Tư Mã-chống cộng? Hoài công? Và mất vệ sinh Đọc?


.hãy đắm đuối đi vào bóng tối


.khi một chân trời tảo quật những chân mây?


.mỗi người bay…một mở trời…?


.tại sao
    mở trời?
          mà…chẳng có người bay?


.sâm sẩm sấm
xứ này không đỡ đẻ sấm?
miền này không đỡ đẻ chân mây?