Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2017 08:02, số lượt xem: 209

Cơn mưa tháng sáu rải trên đồng
Gốc rạ ngẩng đầu dõi mắt trông
Bước chậm mò tìm cò ốm nhách
Bơi nhanh lẩn trốn cá lòng ròng
Nhớ nhà tâm khảm càng hiu hắt
Thương mẹ bến bờ xa viễn vông
Chân muốn về tròn câu hiếu đạo
Dù tin mai mối lấy nhầm chồng