Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Trần Công Tiếp
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 30/06/2015 08:55
Số lần thông tin được xem: 1937
Số bài đã gửi: 79

Những bài thơ mới của Trần Công Tiếp

 1. Tiếng chuông sáng 14/07/2017 11:28
 2. Hỏi lại người xưa 13/07/2017 07:16
 3. Hãy trả cho tôi! 11/07/2017 08:23
 4. Gái có chồng nên lắm lo toan 10/07/2017 19:27
 5. Lấy vợ thôi 10/07/2017 10:27
 6. Gặp em lần cuối 09/07/2017 08:23
 7. Còn có đêm nay 08/07/2017 20:01
 8. Thờ cóc 06/07/2017 18:44
 9. Phố 2 05/07/2017 10:53
 10. Goá 05/07/2017 07:49
 11. Chỉ là làm chứng cho cuộc đời của mình 04/07/2017 07:12
 12. Nếu bảo rằng tôi là trai ngoan 03/07/2017 19:43
 13. Về ngay đi 03/07/2017 08:02
 14. Tôi còn yêu em, dẫu đang yêu cô ấy 02/07/2017 21:49
 15. Ngày đó 02/07/2017 14:08
 16. Nhớ em 2 02/07/2017 08:59
 17. Giá trị lu mờ 01/07/2017 08:37
 18. Đò đã sang sông rồi 30/06/2017 10:39
 19. Mơ màng 30/06/2017 08:28
 20. Mời khách ghé cù lao quê em 29/06/2017 07:15

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia