Tên thật: Trần Công Tiếp
Sinh ngày: 11/05/1991
Sinh ra và lớn lên ở họ đạo Mai Phốp, thuộc xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh long. Yêu thích thơ văn từ nhỏ, nay mượn trang Thi Viện này, để lưu trữ những bài tự sáng tác. Tuy không được hay như các chú, bác, anh chị, nhưng dù sao cũng là nỗi lòng chân thật, và đôi khi có thiếu sót, mong được bỏ qua cho.