Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2017 18:44, số lượt xem: 198

Cóc già về bến Vũng Tàu chơi
Gọi gió cùng giông thử sức người
Một cuộc hơi dài rung núi lớn
Hai lần giọng ngắt khiển thuyền vơi
Mưa sa nó uống hầu đầy bụng
Bão giật người lo đặng được trời
Bắt tặng côn trùng nuôi chóng mặt
Dễ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi?