Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2017 08:23, số lượt xem: 231

Hãy trả cho tôi tiếng ru mềm
Trưa hè cánh võng gió êm êm
Mẹ ngồi một góc cài khuy áo
Giấc ngủ con thơ mong đến liền

Mẹ bảo mày lì ông kẹ bắt
Nhai đầu mổ bụng bán cho miên
Sợ quá con trùm chăn kín mặt
Dễ gì kẹ thấy mà...con hiền

Hãy trả cho tôi về một ngày
Cánh chuồn cắn rốn, trái mắm cay
Bập dừa lội nước, bông trứng cá
Diều thả trên đồng bay vút mây