Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 10:39, số lượt xem: 245

Không kịp khi tôi cố chạy theo
Ai chờ bến vắng đã rời neo
Ngày xưa lúc mới vừa quen biết
Cô gái vẫn trông cậu trò nghèo

Khi giữa hôm buồn trời gắt gỏng
Lúc đương mưa bão nước ầm reo
Chưa ai nói với nhau câu hẹn
Để mắt nhìn lâu chẳng giục chèo

Nay phủ bên đường màu biếc nhạt
Lối gầy sỏi đá cỏ xanh rêu
Tim ngàn muôn lối giăng u ám
Biết đến bao giờ thôi hết yêu