Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 06/07/2019 20:38

Quê nhà giá lạnh thấy mà thương
Muốn gửi cho ai chút nắng hường
Khốn nỗi ngày dài xuân nhạt sắc
E vì đêm tối hạ nhầm hương
Tình kia nghĩa nọ mờ xa nẻo
Ngõ trúc sân mai lạc khuất đường
Thôi để sau này khi gặp gỡ
Đem vòng tay ấm xoá tan sương!


6-1-2019