Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 02/07/2019 22:20

Chén rượu bồ đào buổi hợp hôn
Dư hương lắng đọng mãi trong hồn
Bây giờ đã được về chung ngõ
Thuở trước cứ chờ gặp cuối thôn
Dạ ước muôn đời yêu chớ mỏi
Lòng mong vạn kiếp khổ không chồn
Tình chàng ý thiếp nơi sơn dã
Kết chặt tâm đồng buổi hợp hôn.