Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2019 00:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 03/08/2019 20:43, số lượt xem: 172

Lệ đắng

Ai nhớ thương ai ở cuối trời
Đêm thâu lệ đắng mắt nào rơi?
Vầng trăng nay khuyết mai tròn lại
Người có đoàn viên đẹp mộng đời?


Hỏi sông

Hỏi rằng sông ấy cạn hay sâu
Bến Bắc bờ Nam mấy nhịp cầu
Nước chảy đôi dòng trong lẫn đục
Bên bồi bên lở nhớ thương nhau?


Vô đề 1

Một nửa trăng kia lỡ gởi rồi
Cho người tri kỷ của lòng tôi
Còn đây dư ảnh đêm huyền diệu
Cúi mặt ngăn sầu, giấu lệ rơi!


Vô đề 2

Ai biết rằng em ước mộng gì
Thả hồn theo ánh nắng thiên di
Tóc mây một món hương còn đậm
Say khướt mộng lòng những gã si!