Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Thị Hồng Ngát (49 bài)
- Lữ Tùng Anh (33 bài)
- Thái Thăng Long (139 bài)
- Lê Thị Kim (76 bài)
- Đỗ Trung Lai (51 bài)
Tạo ngày 09/06/2020 18:33 bởi hongha83
Trần Đức Lộc (1950-) nhà thơ Việt Nam, quê ở Hải Phòng, hội viên Hội nhà văn Hải Phòng.

Tác phẩm:
- Cây sáo xương sống (NXB Hội nhà văn, 2011)
- Khúc niệm ca (NXB Hội nhà văn, 2016)
- Từ hoa đến mật (NXB Hội nhà văn, 2016)

 

Từ hoa đến mật (2016)