Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2016 20:46

Lũ trẻ bao giờ cũng nói về ngày mai
Còn cụ già chỉ nói về quá khứ
Cụ già có thể tự mình nói dối
Còn lũ trẻ, chắc gì đã không!
Người đời thường bảo
"Một già, một trẻ như nhau"
Có phải thế chăng?
Hỡi thượng đế trên cao


Nguồn: Trần Đình Nhân, Vàng thu (thơ), NXB Văn học, 1997