Chưa có đánh giá nào
33 bài thơ
Tạo ngày 27/12/2016 14:53 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/12/2016 17:09 bởi hongha83
Đây là tập thơ đầu tay của nhà thơ Trần Đình Nhân bao gồm 33 bài