Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2016 08:48

Gió lạnh tàn đông chiều vừa dứt
Đất rùng mình chở nhựa sang xuân


Nguồn: Trần Đình Nhân, Tìm xưa trên phố (thơ), NXB Hội nhà văn, 2013