18/05/2021 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Gió lạnh tàn đông...”

Tác giả: Trần Đình Nhân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2016 08:48

 

Gió lạnh tàn đông chiều vừa dứt
Đất rùng mình chở nhựa sang xuân
Nguồn: Trần Đình Nhân, Tìm xưa trên phố (thơ), NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Nhân » “Gió lạnh tàn đông...”