Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 16:34

Sao cứ nhắc hoài thuở ấy
Như là, như thể là thơ
Thôi thì số mình nó vậy
Bâng khuâng tới tận bây giờ


1985

Nguồn: Rừng, lính và thơ, Trương Vĩnh Tuấn, NXB Văn học, 1995