Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 07:18

Người ta mới hơi mệt
Đã bắt san gạo rồi
Thật là chán mớ đời
Cho cái anh phụ trách?

Cứ để tôi mang tiếp
Chỉ mệt tí ti thôi
Đi đánh giặc là vui
Chứ mệt thì đáng kể...

Chuyện này mai sau kể
Chắc sẽ chẳng ai tin
Một chặng đường hành quân
Có bao điều cổ tích


Chiến dịch Đakto 1969

Nguồn: Rừng, lính và thơ, Trương Vĩnh Tuấn, NXB Văn học, 1995