Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 07:39

Nắng lên! Nắng lên
Nào màn nào chăn
Ba lô võng bạt
Ra mà liên hoan

Phơi cho thật ròn
Cho thơm mùi nắng
Cho vơi cái nặng
Mấy ngày mưa chan


Nguồn: Rừng, lính và thơ, Trương Vĩnh Tuấn, NXB Văn học, 1995