Họ và tên: Trương Văn Hạt
Năm sinh: 16/01/1983
Quê quán: xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Nghề nghiệp: công nhân

 

Thất ngôn