Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/09/2012 16:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/09/2012 16:02

Cho tôi một dấu hỏi
Tôi đóng chặt lên tường
Làm chiếc giá mắc áo
Treo những mẩu tim tôi
Rồi ghé gần ngọn lửa
Cho xạm đi đừng tươi

Cho tôi một dấu hỏi
Tôi đóng chặt lên tường
Làm chiếc giá mắc áo
Treo những mẩu tình tôi
Để khi trời có gió
Chúng thi nhau mà rơi

Cho tôi một dấu hỏi
Tôi đóng chặt lên tường
Làm chiếc giá mắc áo
Treo những lời của tôi
Để bao người qua lại
Tôi chẳng phải nói cười

Cho tôi một dấu hỏi
Tôi đóng chặt lên tường
Cho tôi muôn dấu hỏi
Tôi ghim vào bốn phương


Nguồn: Đứng cuối mùa đông (thơ), NXB Hội nhà văn, 1999