Lòng thầm nhủ tìm dòng sông ấy
Giữa cuộc đời hun hút heo may
Gió khó ngủ bờ cây trụi lá
Một người đi chiếc bóng cũng gầy

Trên con đường ngược dòng năm tháng
Thời mây trôi nắng rớt trên đầu
Con sông trẻ muôn ngàn lần biết thế
Một dòng đi xưa cũ những ngàn dâu

Về nép mình bên bờ sông mười bảy
Vốc phù sa cát chảy dọc tim mình
Nghe cồn cào ruột gan bốc cháy
Ai hai lần uống trên một dòng sông?

Vẫn muốn về điềm tĩnh ngắm mênh mông
Tay vốc nước vã lên đầu và mắt
Chợt nhận ra một khoảng xa ngăn cách
Chẳng dễ gì gột rửa được tâm tư

Ước một lần trở lại với sông xưa


Nguồn: Đứng cuối mùa đông (thơ), NXB Hội nhà văn, 1999