Nếu như còn rung động trong tim
Hãy cứ yêu cho nồng nàn người ạ
Đừng để lâu trái tim mình hoá đá
Rêu phong rồi sẽ phủ kín tường tim

Nếu có thể còn rung động trong tim
Hãy cứ yêu đừng hoài nghi thêm nữa
Hãy để cho trái tim mình thắp lửa
Đón ánh ngời dù sau đó li tan

Cuộc đời đó mấy lần được huy hoàng
Mấy lần tim mình được rung cảm
Mấy lần ái ân kia được chạm
Vô vị rồi sống ý nghĩa gì đâu

Hãy yêu đi như chưa yêu lần đầu
Hãy gói lại đớn đau và tiễn biệt
Hãy mời gọi bằng muôn vàn tha thiết
Cho nhung nhớ tràn về...trên bến mê ly

Hãy yêu đi... như chưa yêu lần đầu