Có những đêm em dầm mình trong kỷ niệm
Ướt sũng lòng khao khát một bình minh
Do anh
Do em
Hay do thượng đế đã sắp hình
Dời khoảng cách cho tình hai ngả

Lối anh đi xin nhường đường đầy hoa lá
Ngả em về nắng hạ cháy bước chân
Rát bỏng thời gian khô ngàn tia hy vọng
Tháng ba đầy mà gầy guộc nhớ thương

Qua đông lòng còn đầy buốt giá
Trời chiều bóng ngã sẽ về đâu ?
Ngồi ngắm dòng nưôc xuôi qua cầu
Dòng đục
Dòng trong
Lòng man mác...

Đời đã cho ta quá nhiều ngã rẽ
Nhưng rồi chỉ có thể chọn một hướng đi..
Lấp lửng thời gian ấp đợi chờ không đẻ trứng
Hạnh phúc nông như lúa trái mùa
Chờ gặt chín thắng - thua đã rỏ

sáng tác ngày 15/03/2015