Em à nếu cuộc đời không đối xử tốt với em
Thì hãy quay đầu anh vẫn chờ em nơi đó
Nơi ngôi nhà có những bông hồng trước ngõ
Mỗi ngày đều biết toả hương

Em à nếu như họ không dành trọn tình thương
Em hãy quay về áp vào ngực anh mà khóc
Hãy kể cho anh những buồn vui mệt nhọc
Anh vẫn lắng nghe như thủa mới ban đầu

Họ chẳng ủi an em đời bạc thếch màu
Thì hãy còn anh xin em đừng gục ngã
Em đáng được bình yên hơn ai tất cả
Bởi em là nhựa sống của đời anh

Hãy quay về khi em thấy nhớ anh
Và hãy về ngay cả khi em không nhớ
Anh chính là cây củi khô em là ngọn lửa
Nếu lửa tắt rồi anh cũng hoá vô tri

Cuộc đời mà những chọn lựa đôi khi
Không như tin yêu không như lý trí
Nếu lỡ mai này đời không như ý
Hãy nhớ một người em vẫn từng thương