Đăng ngày 05/04/2021 20:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/04/2021 22:47, số lượt xem: 522

Đêm tàn canh, cơn buốt lạnh;
Khua mành sáo trúc, gió reo quanh.
Độc hành ai bước cùng anh?
Non cao nước chảy mây xanh lượn lờ.
Hồ thu mắt đọng vần thơ;
Thương người quân tử, phò trợ thế nao?
Trăng cao trăng ở trên cao;
Nguyệt soi bóng nguyệt, thế nào mới nên?

Dĩ An (Bình Dương) 18/02/2019