Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2015 11:35

Giữa đời em
Anh là trái trên cao
Em tưởng tượng
Những ngọt ngào thơm thoảng
Vẫn chẳng dám
Đợi một ngày trái chín
Sợ bất ngờ trên quả
Hạt sương rơi!


Nguồn: Thuý Bắc, Đau cùng ngọn lửa (thơ), NXB Hội nhà văn, 1992