Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2015 14:57

Đã tưởng lòng
                    se lại với ngày đông
Sau tất cả
                    mọi vui buồn chia biệt
Sao bỗng gió
                   chiều nay xào xạc thức
Bao nỗi niềm
                   thầm khép giữ trong tôi


Nguồn: Đau cùng ngọn lửa (thơ), Thuý Bắc, NXB Hội nhà văn, 1992