Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2016 20:41, số lượt xem: 275

羅密魚离重
潮高花瓣沉
每天千萬死
何死感吾心

La mật ngư li trọng,
Triều cao hoa biện trầm.
Mỗi thiên thiên vạn tử,
Hà tử cảm ngô tâm?

Dịch thô:
Lưới dày cá mắc nặng,
Triều cao cánh hoa chìm.
Mỗi ngày có hàng ngàn vạn người chết,
Còn cái chết nào lay động được lòng ta?

2016