Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/10/2017 17:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 06/11/2017 19:50, số lượt xem: 227

羅密魚離重
潮高花瓣沉
每天千萬死
何死感吾心?

所以終日吟
遠嘆何時盡
乃應一曲琴
長江心響運

琴聲中倏見
昔夕魚離羅
圓眼愁沒眨
船上漁翁歌

痛苦何不笑
樂歡曷嘂啼
平生還隸感
死肯可瞑兮?

時流暑更暑
水到我家門
若海高於泰
人間哪地存?

羅密魚離重
潮高花瓣沉
每天千萬死
何死感吾心?

La mật ngư li trọng
Triều cao hoa biện trầm
Mỗi thiên thiên vạn tử
Hà tử cảm ngô tâm?

Sở dĩ chung nhật ngâm
Viễn thán hà thời tận
Nãi ứng nhất khúc cầm
Trường giang tâm hưởng vận

Cầm thanh trung thúc kiến
Tích tịch ngư li la
Viên nhãn sầu một trát
Thuyền thượng ngư ông ca

Thống khổ hà bất tiếu
Lạc hoan hạt khiếu đề
Bình sinh hoàn lệ cảm
Tử khẳng khả minh hề?

Thời lưu thử cánh thử
Thuỷ đáo ngã gia môn
Nhược hải cao ư Thái
Nhân gian na địa tồn?

La mật ngư li trọng
Triều cao hoa biện trầm
Mỗi thiên thiên vạn tử
Hà tử cảm ngô tâm?

Dịch thô:

Lưới dày, cá mắc nặng
Triều cao, cánh hoa chìm
Mỗi ngày có vạn ngàn người chết
Còn cái chết nào lay động được lòng ta?

Bởi thế suốt ngày ta ngâm nga
Tiếng xiết rên từ đằng xa chẳng biết bao giờ mới hết
Bèn hoạ theo một khúc đàn
Dòng sông dài cuốn theo tiếng vang trong lòng.

Trong tiếng đàn chợt thấy
Ngày hôm nào, đàn cá mắc trong lưới đó
Ánh mắt tròn buồn không chớp
Trên thuyền, tiếng ông chài đang ca...

Lúc đau khổ sao không cười
Lúc vui vẻ hân hoan sao không khóc to lên
Khi còn sống cứ mãi lệ thuộc cảm xúc
Chết đi rồi có nhắm mắt được chăng?

Mỗi ngày một thêm nóng
Nước đã dâng đến tận cửa nhà ta rồi.
Ví phỏng nước biển lên cao hơn núi Thái
Thì nhân loại biết sống ở đâu đây?

Lưới dày, cá mắc nặng
Triều cao, cánh hoa chìm
Mỗi ngày có vạn ngàn người chết
Còn cái chết nào lay động được lòng ta?

2017