Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2020 13:42, số lượt xem: 231

Hai trăm năm trọn nắng rồi mưa,
Dâu bể thế thời đã khác chưa?
Mấy tiếng lửa binh trời vẫn vọng,
Một nòi ôn dịch gió còn đưa.

Lời ca khôn lại lay lòng khách,
Bức vẽ có từng đến mắt vua?
Chỉ thấy trên đời ba kẻ dại,
Khéo dư nước mắt khóc người xưa.

Tết Ngâu, Canh Tí.