Nhớ hoàng lan thuở trước
Hương ngào ngạt cả trời
Thơm như ngày non dại
Em nép vào vai anh...

Nhớ hoàng lan mỏng manh
Trăng trắng nở trên cành
Ngày xưa em thường bảo
Em thích hoàng lan, anh!

Nhớ hoàng lan kiêu hãnh
Mộng mị giữa trời xanh
Ngày em nói yêu anh
Trời hoàng lan rực nắng.

Nhớ hoàng lan xa vắng
Nức nở chiều thu mưa
Ngàn cánh hoa run rẩy
Trắng một màu yêu xưa.

Nhớ hoàng lan, hoàng lan!
Như nhớ em ngày cũ
Tóc dài ru giấc ngủ
Ngát một trời hoàng lan.

Nhớ hoàng lan, hoàng lan...

Đà Lạt, 21.06.2020