Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/12/2018 20:02, số lượt xem: 349

Em vẫn còn đây, vẫn một mảnh vai gầy
Nhưng làm sống dậy cả mùa thu ở đấy
Xin giữ cho tôi để ngày sau còn thấy
Thu vẫn tròn đầy trên ngọn tóc em bay.

Đà Lạt