Chưa có đánh giá nào
30 bài thơ
Tạo ngày 02/06/2009 23:17 bởi karizebato, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 20/09/2009 20:32 bởi karizebato