12.00
30 bài thơ
Tạo ngày 03/06/2009 23:17 bởi karizebato, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 21/09/2009 20:32 bởi karizebato