Thứ Lễ tên thật là Trần Văn Lễ, sinh năm 1956, quê quán tại Phú Cường, Bình Dương, nghề nghiệp: công nhân, là hội viên hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Bình Dương. Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ, có nhiều tác phẩm đăng tải trên các báo.