Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
23 bài thơ
Tạo ngày 21/09/2008 23:46 bởi Vanachi
Thứ Lễ tên thật là Trần Văn Lễ, sinh năm 1956, quê quán tại Phú Cường, Bình Dương, nghề nghiệp: công nhân, là hội viên hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Bình Dương. Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ, có nhiều tác phẩm đăng tải trên các báo.