Thêm một mùa xuân nữa
Em tôi chưa lấy chồng
Khay trầu vẫn trống không
Phòng hoa còn đơn chiếc

Thêm một mùa xuân nữa
Em vẫn chưa có chồng
Buồng cau còn chưa chẻ
Thuyền nhỏ còn neo sông

Thêm một mùa xuân nữa
Thêm một mùa xuân nữa
Thêm một mùa xuân nữa
Thêm một mùa xuân nữa

Khay trầu đầy ắp lá
Quả cau chẻ làm đôi
Phòng hoa thêm chiếc gối
Thuyền rời bến sang sông
Em tôi đi lấy chồng
Em nay đã có chồng...!!!

Trà Vinh ngày hôm đó