Đăng ngày 23/08/2016 18:25, số lượt xem: 1256

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mua trúc vót thành chông
Cắm sâu dưới đáy dòng thù hận
Cả ngày mai phục cạnh bờ sông

Mai thuyền rời bến em theo chồng
Tay gàu anh tát cạn dòng sông
Nước rút chông lên con thuyền đắm
Cho kẻ sang ngang phải khóc ròng

Hỡi ơi, tạo hoá thật bất công
Em đi đường bộ chẳng đi sông
Uổng tiền mua trúc, công ngồi vót
Thêm ngày mai phục cạnh bờ sông.

23/08/2013