Đăng ngày 25/02/2016 20:21, số lượt xem: 690

Song ngoại minh quang bạch
Thuỵ giác nghi minh nhật
Khai nhãn khán thiên nguyệt
Hợp nhãn tư cố nhân.

17/01 Bính Thân (2016)
Cảm "Tĩnh Dạ tứ"