Trong giấc mơ nào em vội đến,
Bất chợt bồi hồi chẳng hỏi tên,
Rồi khi tỉnh giấc lòng sao xuyến
Khoảnh khắc đâu rồi? Sao nở quên

Mong manh như thể làn khói trắng,
Em đến vội vàng gió cuốn đi
Hình dung ngày ấy còn đâu nữa
Giấc mộng qua rồi ngỡ chẳng quên…!!!