25.00
Đăng ngày 11/04/2018 23:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thích Nhất Tâm vào 17/01/2019 23:57, số lượt xem: 295

Có những buổi chiều, mưa lất phất,
Ướt áo tan trường, môi tím ngắt,
Xe đạp, em, vội vã đường quê,
Vết nhỏ còn đây in mặt  đất.

Có những buổi chiều, lất phất mưa,
Ướt áo anh tìm trên đường xưa,
Xe đạp, em, giữa dòng vội vã,
Vết nhỏ xưa phai, còn đâu nữa...!!!

10/04/2018