Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: lục-bát (15)
Đăng ngày 07/10/2018 01:05, số lượt xem: 365

cảm ơn vì những tháng ngày
yêu thương đã nắm bàn tay một người
cảm ơn vì những nụ cười
cùng dòng lệ tưới thắm tươi mảnh vườn
cảm ơn tất cả bình thường
cho tôi chợt thấy bất thường yên vui
cảm ơn cả những phai phôi
lẽ ra có thể...
mà thôi cũng đành...

(Saigon, 20171227)