Những cô gái
mái tóc đỏ ngầu
chờ đợi
tâm hồn họ mờ sương
họ theo dõi con đường mặt biển
sau màn trắng giấc mơ
sau bờ vây và mùi hương bãi cát
con đường mặt biển trải dài trên các khúc quanh co
sắc xanh của gió bấc
những con chim sẻ
mất hút trong tóc các cô nàng
dệt bằng đức kiên tâm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)