Đất nghèo
đất đương thai nghén
một trái tim đầy chất bột
tình yêu ở đâu đó
trong sự lặng im của ngôi mồ
trắng hòn đá lưu niệm
gió
lật con sóng lại
em bé
cặp mắt đen
rất đen
cười mỉm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)