Ban ngày
mặc kệ ánh sao đêm
nó nắm làn sóng xao và gió thoảng
cùng trong một bàn tay
trên những bức tường
tại đó tiếng cười vui đã chạm khắc
dấu chân ta tiến bước
trên mặt bằng bãi biển
và trên màu xanh biếc cánh buồm
cô dâu
chạy trên dòng nước
khoả thể dưới lớp bọt sóng trào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)